Aplikace dálkového dohledu
Aplikace
http://www.dalkovydohled.cz

© 2011 Aplikace dálkového dohledu
 

Popis systému

Základem přenosu dat je speciální GSM přenosový modul, umístěný uvnitř každého sledovaného zařízení. Modul shromažďuje data a prostřednictvím sítě mobilního operátora je předává do databází serverové části systému.

Pro klientský přístup k datům z databáze slouží "PROHLÍŽEČ DAT" který zprostředkovává přístup k oprávněné části databáze. Přístup k datům je chráněn heslem, které přiděluje administrátor našeho systému.

Přidělení hesla pro přístup můžete vyžádat na některém z našich kontaktů.

http://www.dalkovydohled.cz/view/viewlogin.php